Website Trường Mầm Non Đại Hòa – Đại Lộc – Quảng Nam

NGHỊ QUYẾT

Ngày đăng: Lượt xem:

 

NGHỊ QUYẾT 

Hội đồng trường

 Năm học 2017-2018

Hôm nay ngày 07 tháng 12 năm 2017, Hội đồng Trường Mầm non ( MN ) Đại Hòa tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2016-2017 và dự thảo kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường năm học 2017-2018.

Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học qua, Hội đồng Trường MN Đại Hòa đề ra Nghị quyết năm học 2017-2018 với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng trường thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2016-2017 cũng như các chỉ tiêu, giải pháp, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cụ thể:

1.Tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 25/4/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

2.Tập trung xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, chú trọng thiết bị GDTC và các tiêu chuẩn khác theo Thông tư 02 của Bộ Giáo dục để bảo vệ, duy trì danh hiệu trường MN đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

3.Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo hướng lấy trẻ làm trung tâm; lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai; đảm bảo quản lý trẻ an toàn để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong nhà trường.

4.Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đảm bảo về số lượng, chất lượng, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư 28/ TT/ BGDĐT ngày 30/12/2016; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý trong nhà trường.

5.Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với CBVC theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục.

6.Tiếp tục thực hiện tốt công tác Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị.

 1. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 – CT/ TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phát huy kết quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
 2. 1. Phát triển quy mô GD Mầm non:
 3. Mạng lưới trường, lớp:

* Chỉ tiêu:

Toàn trường có 2 cụm lớp:

Cụm Hòa Thạch: 9 lớp (3 lớn, 3 nhỡ, 2 bé, 1 nhà trẻ)

Cụm Bộ Bắc: 1 lớp bé

 1. Phát triển số lượng: .

Huy động học sinh ra lớp 289/400 cháu, tỉ lệ: 72,25 %

Chia theo từng độ tuổi:

Trong đó: Nhà trẻ: 25/124 cháu. Đạt tỷ lệ: 20%.

Mẫu giáo: 264/276.cháu. Đạt tỷ lệ: 95,7%.

Chia ra:        + 3 tuổi: 75/79 cháu. Đạt tỷ lệ: 95 %.

+ 4 tuổi: 87/95 cháu.  Đạt tỷ lệ: 91,5%

+ 5 tuổi:103/103 cháu.  Đạt tỷ lệ:100%.

Học sinh bán trú: Nhà trẻ: 25/25, tỉ lệ: 100%. MG: 264/264 cháu, tỉ lệ: 100 %.

 1. Công tác tổ chức, quản lý và xây dựng đội ngũ:
 2. Công tác tổ chức: Đẩy mạnh các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Pháp luật Nhà nước; Chấp hành sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương; Chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Giáo dục.
 3. Công tác quản lý: Căn cứ vào kế hoạch của Hội đồng trường, nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, học kỳ, tháng và tuần; có biện pháp thực hiện kế hoạch đúng tiến độ; thực hiện công bằng, công khai, dân chủ trong quản lý; phát huy khả năng của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong việc xây dựng và phát triển nhà trường.
 4. Xây dựng đội ngũ: Tiếp tục thực hiện tốt công tác đánh gia schaats lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN theo Quyết định số 02/ 2008/ QĐ- BGDĐT ngày 22/ 1/ 2008 của BGDĐT); đánh giá chuẩn hiệu trưởng theo Thông tư số 17/ 2011/ TT- BGDĐT ngày 14/ 4/ 2011 của BGDĐT và đánh giá phó hiệu trưởng theo công văn 630/ BGDĐT ngày 16/ 02/ 2012 của BGDĐT.

– Khuyến khích giáo viên, nhân viên tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nhà giáo. Tuyệt đối không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

-Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo; mỗi giáo viên  xây dựng kế hoạch tự học chương trình bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

 1. Xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị trường học:

Tập trung sửa chữa, đầu tư mua sắm trang thiết  bị phục vụ cho hoạt động dạy và học:

+Các hạng mục xây dựng, sửa chữa, mua sắm trong năm học:

-Mua bổ sung đồ dùng theo Thông tư 02 của Bộ Giáo dục:  30.000.000đ

-Mua bổ sung đồ dùng bán trú:                                               30.000.000đ

-Làm nhà vòm trước hội trường, lớp nhà trẻ:                 50.000.000đ

-Sắm mới bếp hấp cơm, máy xay thịt cụm chính:                   55.000.000đ

-Bổ sung các phương tiện thực hành giao thông cho các cháu: 10.000.000đ

-Cống thoát nước sân trường:                                        25.000.000đ

-Mua bổ sung 50 gường ngủ:                                         22.000.000đ

-Mua 2 máy in cho phó hiệu trưởng và tổ nhỡ:               6.500.000đ

-Xây dựng khu giáo dục thể chất :                                 50.000.000đ

-Lan can bảo vệ sân trường;                                           15.000.000đ

Tổng kinh phí xây dựng, mua sắm                             293.500.000đ

+ Trong đó: – Ngân sách Nhà nước:                     143.000.000 đ

– Phụ huynh đóng góp:                                115.000.000 đ

-Xin các nhà hảo tâm                          35.000.000 đ

Vận động các nguồn hợp pháp từ các tổ chức đoàn thể và các nguồn đóng góp tự nguyện từ cha mẹ học sinh để sửa chữa cơ sở vật chất, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

– Tăng cường đầu tư trang thiết bị giáo dục, tài liệu, học liệu theo danh mục và Tiêu chuẩn kĩ thuật Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 và Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2010) và các phương tiện phục vụ chương trình chăm sóc GDMN, phục vụ công tác tổ chức bán trú.

– Khuyến khích giáo viên làm đồ dùng đồ chơi từ các nguyên vật liệu tự nhiên sẵn có.

 1. Hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:

Nâng cao chất lượng CSND phấn đấu kênh A đạt: 95%, có kế hoạch can thiệp sớm để phục hồi sức khỏe trẻ suy dinh dưỡng đạt từ 60-70%.

-Tổ chức khám sức khỏe 2 lần/ năm và tuyên truyền các bệnh thường gặp ở trẻ cho các bậc phụ huynh nắm.

– Đảm bảo tuyệt đối công tác vệ sinh dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống các bệnh dịch có thể do vi rút lây lan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập GDMN 5 tuồi theo Chỉ thị số 10 của Bộ chính trị.

Thực hiện có hiệu quả chương trình GDMN theo Thông tư 28/ TT- BGDĐT; Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi.

– Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh dạy học trước chương trình lớp 1, tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ; không yêu cầu tập viết chữ.

 1. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, tự đánh giá trường học:

Đầu tư tư CSVC, thiết bị dạy học, lưu giữ hồ sơ cẩn thận và nâng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;  bảo vệ, giữ vững danh hiệu trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

-Thực hiện công tác tự đánh giá trường học theo Thông tư 25 của Bộ Giáo dục, tạo điều kiện đến cuối năm học mời đoàn đánh giá ngoài tỉnh Quảng Nam kiểm tra công nhận hoàn thành cấp độ 3.

 1. Công tác tài chính:

* Khoản thu theo qui định:

 1. Tiền học phí: Thu theo Nghị quyết số 13/NQ- HĐND ngày19/7/2016 của HĐND tỉnh Quảng Nam

+ Mức thu: 45.000đ/ trẻ/ tháng.

* Khoản thu thỏa thuận:

* Khoản thu thỏa thuận:

1.Tiền ăn trưa của trẻ và phụ phí:

-Tiền ăn trưa: 12.000đ/ 1 ngày/ 1 trẻ;

-Gạo 1.3 lạng/ 1 xuất/ 1 trẻ.

-Tiền gas, phụ phí 2000đ/ 1 xuất/ 1 trẻ

 1. Phí phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ:

-Trẻ Nhà trẻ: 70.000đ/ trẻ/ tháng

-Trẻ mẫu giáo: 35.000đ/ trẻ/ tháng

 1. Mua đồ dùng phục vụ các hoạt động của trẻ và đồ dùng bán trú: 210.000đ/trẻ/ năm.

Nghị quyết Hội đồng trường trường MN Đại Hòa năm học 2017-2018, được thông qua trong kỳ họp lần thứ nhất và đi đến biểu quyết.

– 100% thành viên Hội đồng trường nhất trí các chỉ tiêu, giải pháp đặt ra trong Nghị quyết.

Tất cả các thành viên trong Hội đồng trường chịu trách nhiệm theo dõi  giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết./.

 

      Nơi nhận:

-Các thành viên HĐT;( để thực hiện)

-Các bộ phận, tổ chuyên môn; -Công đoàn, Chi đoàn; ( để phối hợp)

-Lưu VT.

 

 

T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

              CHỦ TỊCH    

                                                                                                   

 

 

 

                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

   

 

                                                                                     

Cảm nhận của Phụ huynh

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu – Phụ huynh bé: Nguyễn Huỳnh Linh Đan – Lớp lớn

Con tôi rất nhút nhát, do công việc bận rộn gia đình cũng không có thời gian để tạo điều kiện cho bé thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên bé ngại giao tiếp hơn. Do đó khoảng thời gian đầu cho bé đi học là quãng thời gian khó khăn cho cả bé và gia đình. Tôi đã từng khóc khi thấy bé đứng thút thít do không thuộc những động tác thể dục buổi sáng… Thời gian trôi thật mau, giờ bé đã nên người và tự tin hơn rất nhiều, bé lại có thể phát huy được năng khiếu múa hát. Tất cả là nhờ sự yêu thương, gần gũi của các cô đã làm cho bé tìm được niềm vui khi đến lớp.